Logo Boom W
CZflag GBflag Flag_of_Germany

Logo Boom W

CZflag
GBflag
Flag_of_Germany

DOWNLOAD

PŘÍPRAVA DAT PRO OFSETOVÝ TISK

Návod pro nastavení postscriptu (PS) a následný převod do PDF

PDF_ikona PS–PDF pro Adobe InDesign a Distiller

Návod pro nastavení přímého exportu tiskových dat do PDF

PDF_ikona PDF export pro Adobe InDesign

PŘÍPRAVA VARIABILNÍCH DAT PRO PERSONALIZACI

Směrnice pro přípravu variabilních dat pro personalizaci

PDF_ikona Variabilní data pro personalizaci

BOOMAILER ŠABLONY

Ukázky několika šablon pro direct mailing