Logo Boom W
CZflag GBflag Flag_of_Germany

Logo Boom W

CZflag
GBflag
Flag_of_Germany

SPOLEČNOST

BOOM TISK – lídr ve zpracování variabilních dat

Společnost BOOM TISK, spol. s r.o. patří již několik let mezi nejvýznamnější polygrafické podniky ve střední Evropě se silným důrazem na IT služby.

Prioritou je soustředit se na dodání komplexního řešení v oblasti digitálního a ofsetového tisku. Firma nevyrábí pouze jednotlivé produkty širokého rozsahu (manuály, návody, katalogy, TransPromo dokumenty, 1:1 direct mail), ale svým klientům poskytuje servis v oblasti přípravy projektů (včetně zpracování variabilních dat a grafické přípravy), cross-media řešení, dokončujícího zpracování a řešení distribuce. To vše v co možná nejkratších dodacích lhůtách.

Společnost byla založena v únoru 1995 a v následujících letech zaznamenala raketový růst. Dnes je BOOM TISK, spol. s r.o. jednou z nejmoderněji vybavených a největších producentů digitálních a hybridních tiskovin ve střední Evropě s tiskovou kapacitou 6 mil. plnobarevných digitálních stran a 4,8 mil. ofsetových stran denně! Společnost poskytuje servis pro nejnáročnější nadnárodní i českou klientelu s důrazem na maximální péči o zákazníka a poskytování komplexních služeb.

Vysoká kvalita - ISO 9001:2015

Naše firma důsledně dbá na dodržování systému řízení kvality. Jsme certifikováni dle normy ISO 9001:2015.

CERTIFIKÁTY

Popis BT ISO certifikace

Společnost BOOM TISK, spol. s r.o. důsledně dbá na dodržování systému řízení kvality. Jsme certifikováni dle normy ISO 9001:2015. Tato skutečnost výraznou měrou ovlivnila pozdější úspěšné zahájení a také bezproblémový průběh projektu zavádění systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) do života firmy.

ISO 9001, jako norma pro vybudování a certifikování systému řízení je pro nás základním stavebním kamenem, od kterého se odvíjí procesní řízení v rámci naší organizace. Základní teze normy ISO 9001 již nesčetněkrát prokázaly původní myšlenku, že zajištění realizace kvalitního produktu je možné pouze za předpokladu, je-li produkt vytvářen kvalitními a kvalitně řízenými procesy. Jedná se o základní logickou potřebu výrobců a poskytovatelů služeb.

V neposlední řadě vnímá naše společnost možnost využití normy k tvůrčímu pohledu na změny procesů řízení s ohledem na měnící se tržní podmínky. Procesní řízení dle pevně daného standardu, umožňuje hledat nové možnosti jak maximálně zvýšit efektivnost a účinnost jednotlivých částí, jednotlivých procesů.

Dle našeho názoru bude standard norem ISO 9001 i nadále tvořit nejdůležitější část z pohledu zákazníků a využitelnosti pro neustálé zdokonalování řízení a efektivnosti firmy.

Implementace systému bezpečnosti informací (ISMS)

Důležitým impulsem pro zahájení projektu zavedení ISMS byla možnost oslovení a následné uzavření kontraktu se strategicky významným zákazníkem z korporátní sféry.

Mezi podmínky, jejichž splnění kontrakt vyžadoval, patřilo mimo jiné vypořádat se s vysokými bezpečnostními nároky zákazníka. Náročné požadavky na řešení bezpečnosti bylo nezbytné promítnout jak do oblasti ochrany samotných zákaznických dat, tak i do celé infrastruktury. Nejednalo se pouze o informační a komunikační technologie potřebné pro jejich zpracování, ale i o výrazně vyšší fyzické zabezpečení objektu, kde se zákaznická data zpracovávají.

V tuto chvíli je možné konstatovat, že systém řízení bezpečnosti informací je v rámci naší společnosti úspěšně nastartován, v průběhu jednoho roku také prakticky zaveden a nyní již lze ověřovat jeho fungování prostřednictvím opakovaných auditů. Dále existuje předpoklad, že v dohledné době bude celý projekt završen formální certifikací ISMS ze strany akreditovaného certifikačního orgánu.

Systém managementu jakosti
 je certifikován organizací
LLC Certification
Czech Republic, s.r.o.

Schváleno dle standardu:
ČSN EN ISO 9001:2015
Certifikát vystaven: 18. 5. 2018
Platnost certifikátu: 17. 5. 2021

Naše společnost klade důraz na dodržování ekologických norem. Týká se to zejména hlavního materiálu, který používáme, papíru. Jsme certifikováni dle standardů FSC® C134975 a PEFCTM.